Μία ομάδα ανθρώπων με σκοπό την βελτίωση
και εξέλιξη του ελληνικού διαδικτύου

 

To GRNOG (Greek Network Operators Group) είναι μια κοινότητα επαγγελματιών που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παροχή και την λειτουργία των υποδομών, των δικτύων και των υπηρεσιών του ελληνικού Internet.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, σκοπός της ομάδας είναι:

  • η δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου με κοινές τεχνικές ανησυχίες
  • η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της ομάδας
  • η προώθηση συνεργασίας μεταξύ των εταιριών, οργανισμών και λοιπών φορέων που σχετίζονται με το ελληνικό Internet
  • η ενημέρωση για ελληνικά και διεθνή δρώμενα, νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές και πρότυπα
  • η δημιουργία εργαλείων, διαδικασιών, πρακτικών και μέσων επικοινωνίας που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία και τον μακροπόθεσμο σχεδιασμό

 

Μόνιμος χορηγός

RIPE_NCC_Logo2015