Οργάνωση

Συμβούλιο

To Συμβούλιο του GRNOG είναι τετραμελές, προέρχεται από τα μέλη του μετά από σχετική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.

Μετά την πάροδο 2 ετών, 2 από τα μέλη του συμβουλίου δύναται να αντικατασταθούν με 2 νέα, τα οποία προκύπτουν μετά από σχετική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του GRNOG. 

Για το χρονικό διάστημα 2016-2018 το Συμβουλίο του GRNOG απαρτίζεται από τους


Κώστας Ζορμπαδέλος
kzorba(at)otenet.gr

bersimis
Μιχάλης Μπερσίμης
michalis.bersimis(at)hq.cyta.gr

oikonomakos
Μιχάλης Οικονομάκος
moikonom(at)cti.gr

Ανδρέας Πολυράκης
apolyr(at)grnet.gr

Το μέλη του Συμβουλίου, είναι υπεύθυνα για:

  • Την γενικότερη οργάνωση του GRNOG
  • Την εκπροσώπηση του GRNOG 
  • Την οργάνωση των αρχιερεσιών για την ανάδειξη του νέου συμβουλίου κατά το πέρας της θητείας τους
  • Την ενεργοποίηση των μελών του – μέσω της έκφρασης απόψεων / έναρξης διαλόγου – για την ανάπτυξη εργαλείων ή δικτυακών εφαρμογών
  • Τον συντονισμό των δράσεων και αρμοδιοτήτων του GRNOG

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, τα μέλη του συμβουλίου του GRNOG, ασχολούνται με την οργάνωση των τεχνικών συναντήσεων και ημερίδων. Για την επιτυχή οργάνωση των προαναφερθέντων ημερίδων, προχωρούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια σε:

  • Καθορισμό της ατζέντας της εκδήλωσης και διανομή της μέσω των κοινωνικών δικτύων στα οποία έχει παρουσία το GRNOG
  • Πρόσκληση ομιλητών και οργάνωση των παρουσιάσεων τεχνικού ενδιαφέροντος
  • Εύρεση χώρου ικανού να στεγάσει την εκδήλωση και μέριμνα για την επαρκή δικτυακή και οπτικοακουστική κάλυψη του χώρου.
  • Εύρεση χρηματοδότησης για την δημιουργία της ημερίδας, κυρίως μέσω χορηγιών

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συμβούλιο του GRNOG χρησιμοποιώντας το e-mail επικοινωνίας: board(at)grnog.gr.